Samenwerking met Reinova

 

 


Gefeliciteerd, u bent zwanger. Natuurlijk wilt u de beste zorg voor uzelf en uw baby. Daarom is het fijn om te weten dat negen regionale verloskundigenpraktijken en de gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en neonatologen van het Reinier de Graaf Gasthuis intensief samenwerken. Bevallen kan bijna altijd met de verloskundige thuis of in het ziekenhuis. Dankzij dit samenwerkingsverband, dat officieel Reinova Geboortegroep heet, is de geboortezorg in de regio Delft nog veiliger. Kijk voor meer informatie op www.reinierdegraaf.nl/reinova. 

Zorg op maat

De eerste zwangerschapscontrole krijgt u in de verloskundigenpraktijk. Bent u echter bekend met stollingsafwijkingen of had u in het verleden een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of meerdere miskramen, dan vindt de eerste controle in het Reinier de Graaf Gasthuis plaats. Elke verloskundigenpraktijk heeft een eigen gynaecoloog van het Reinier de Graaf Gasthuis als aanspreekpunt. De rol van de verloskundige blijft zoals u dat gewend bent. Alleen bespreekt uw verloskundige nu uw zwangerschap in een overleg van gynaecologen en verloskundigen van het ziekenhuis. Zo nodig wordt ook een kinderarts of neonatoloog geconsulteerd. Tijdens dit overleg wordt een risico-analyse gemaakt. Op basis daarvan krijgt u uw eigen zorgpad, precies op maat. Hierin staat onder meer welke zorg u waar krijgt. Bij de verloskundige als het kan, bij de gynaecoloog als dat nodig is. Gynaecologen en verloskundigen maken gebruik van elkaars expertise, zowel tijdens de zwangerschapsbegeleiding als tijdens de bevalling. 

Registeren  

Nog geen patiënt van het Reinier de Graaf Gasthuis? Registreer uzelf dan zo spoedig mogelijk als patiënt, zodat u een patiëntnummer heeft. Dit kan bij de registratie-balie van elke locatie van het Reinier de Graaf Gasthuis, in Delft, Voorburg, Naaldwijk of Ypenburg. Zonder patiëntnummer kunnen wij uw zwangerschap niet met de gynaecoloog bespreken. 
Toestemmingsverklaring Om u tijdens uw zwangerschap, bevalling en nazorg de best mogelijke zorg te verlenen, kan het noodzakelijk zijn om uw medische gegevens te delen met andere zorgverleners van Reinova Geboortegroep. Wij vragen u daarom het toestemmingsformulier te ondertekenen. 

Gezinsgerichte zorg

Mocht u er voor kiezen om niet thuis te bevallen of door omstandigheden genoodzaakt zijn om in het ziekenhuis te bevallen, dan kunt u terecht op de afdeling Verloskunde/Kraam van het Moeder en Kindcentrum van het Reinier de Graaf Gasthuis. 
U verblijft hier samen met uw partner in een verlossuite en bevalt zoals u dat wenst. Op een verlosbed, een baarkruk of in een bad als dit geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Alle zorg in het Moeder en Kindcentrum draait om het gezin. Na uw bevalling blijft u samen met uw baby en partner in de verlossuite of kraamsuite. Heeft uw baby extra zorg nodig, dan verhuist u samen met uw zoon of dochter naar de afdeling Neonatologie van het Moeder en Kindcentrum. Ook hier wordt gezinsgerichte zorg verleend. Kraamzorg maakt daar ook deel van uit. Of u nu op de afdeling Verloskunde/Kraam of Neonatologie verblijft, onze zorgprofessionals coachen u en uw partner in de zorg voor uw kindje zodat u als gezin vol vertrouwen naar huis gaat. 


Een impressie van het moeder en kind centrum zie je in dit filmpje youtu.be
Magazine geboortenzorg 
website moeder- en kindcentrum RdGG moederenkindcentrum
                                                          English information Tailor made care pdf
                                                          Consent form Reinova: Consentform.pdf
                                                          Toestemmingsverklaring Reinova deelname: Toestemmingsverklaring.pdf