De eerste controle

Wanneer je rond de 5-6 weken zwanger bent kan je bellen voor een afspraak. De eerste controle vindt plaats bij ongeveer 9 weken zwangerschap. Tijdens deze eerste controle verzamelen we alle gegevens die van belang zijn voor onze verloskundige hulpverlening. De verloskundige zal je onder andere vragen stellen over je gezondheid en die van je naaste familie; zij zal ook vragen naar eventuele eerdere zwangerschap(pen) en bevalling(en) maar ook vragen naar informatie over de huidige zwangerschap (o.a. eerste dag van laatste menstruatie, gebruik van anticonceptie, was de menstruatiecyclus regelmatig). De verloskundige zal wanneer je daar behoefte aan hebt de prenatale testen met je bespreken.
Kijk eens op de site van het rivm om te zien welke onderzoeken er worden ingezet. Voor de prenatale testen naar aangeboren afwijkingen kun je deze link raadplegen. Je kunt ook kijken op onze site onder zwangerschap
Tijdens dit eerste gesprek is er natuurlijk mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Verder zal de verloskundige je bloeddruk meten. De zwangerschap is bij 9 weken nog te jong om het hartje te kunnen luisteren, dit gebeurt bij de tweede controle. Je krijgt natuurlijk ook een echo om de zwangerschapsduur vast te stellen. Deze echo wordt gedaan tijdens de eerste controle.
Bij elke zwangere wordt er tevens bloed afgenomen, dit kan worden gedaan op verschillende priklocaties. Je krijgt hiervoor een formulier mee van de verloskundige.

Je bloed wordt onderzocht op: de bloedgroep, rhesus factor, irregulaire antistoffen, lues (=syfilis een geslachtsziekte), hepatitis B (=leverziekte), HIV, Hb (=ijzergehalte), glucose (=suiker) Hb MCV trombocyten vit D.  Meer informatie over dit bloedonderzoek bij zwangeren kun je lezen op de website: www.gezondebaby.nl. Tevens geven wij je de folder Zwanger’ mee waarin het bloedonderzoek nog extra wordt toegelicht.