Bekkenfysiotherapie bij fysiotherapie Impulse

Tijdens uw zwangerschap, of na de bevalling kunt u klachten krijgt in de lage rug, rondom het bekken,stuit en/ of in de benen. Eveneens kunnen klachten ontstaan van urineverlies, een hoge plasfrequentie, obstipatie en pijn tijdens het vrijen. Deze klachten kunnen op verschillende momenten in de zwangerschap of na de bevalling ontstaan.

Regelmatig houden deze klachten vaak verband met de verhouding tussen belasting en belastbaarheid. Anders gezegd: wat kan uw lichaam aan en wat vergt u van uw lichaam tijdens uw dagelijkse activiteiten?
Meestal verdwijnen deze klachten binnen enkele weken tot maanden na de bevalling, maar soms blijven deze klachten bestaan. Dit kan variëren van aanhoudende pijnklachten tot  klachten die op komen tijdens bepaalde activiteiten of gedurende de menstruatie.

De bekkenfysiotherapeut kan u begeleiden in het proces om te klachten te herkennen en u helpen pijnklachten en compensatie strategieën te helpen verminderen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de dagelijkse activiteiten.

Fysiotherapie Impulse biedt u naast bekkenfysiotherapie ook manuele therapie, sportfysiotherapie en oedeemtherapie. Door de verschillende specialisaties zijn wij in staat u deskundig te begeleiden.

Als u hinder ondervindt van uw klachten tijdens of na de zwangerschap, dan kunt u een afspraak maken bij Bregje Vriend. Zij zal samen met u zoeken naar de meest optimale behandeling.

Fysiotherapie Impulse
Guldeland 25
2291 VG Wateringen
0174 296533

FysioNatal

Fysiotherapie aan huis en ZwangerFit®

Fysio aan huis
Persoonlijke aandacht
Langere behandeling per afspraak
Intake gesprek van 60minuten
Reguliere tarieven

Bij zwangerschap gerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat komt FysioNatal bij je thuis!! 
Denk aan bekkenpijn tijdens (of na) de zwangerschap, lage rugpijn, ongewild urineverlies na de bevalling of een blijvende diastase (het wijken van de rechte buikspieren) na de zwangerschap. Samen kijken we naar de oorzaak van het probleem en maken we een plan om het aan te pakken. Omdat ik het belangrijk vind om goed de tijd voor je te kunnen nemen, duurt een behandeling bij mij 45 minuten (intake 60 minuten) in plaats van de binnen de fysiotherapie gebruikelijke 25 minuten. Ik hanteer wel de reguliere tarieven voor een behandeling fysiotherapie aan huis. Heb je hulp nodig? Of wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Neem gerust contact op.

Sporten tijdens je zwangerschap onder deskundige begeleiding?
FysioNatal geeft elke woensdagavond ‘ZwangerFit® outdoor’
Florence Nightingale park in Den Haag, 19u30 tot 20u30.

Judith Hordijk
FysioNatal
Fysiotherapie en training voor mama’s

fysionatal.nl
info@fysionatal.nl
0613849480

Dietiste

Vitae Voedingsadviesbureau is een diëtistenpraktijk met drie diëtisten: Ingrid Buitelaar, Miranda Doorduin en Tessa Grootscholten.
Vanaf verschillende locaties in het Westland is het mogelijk om advies te krijgen: De Lier, Monster, Naaldwijk, Honselersdijk en Wateringen.

Wanneer naar de diëtist? 
De diëtist kan waarschijnlijk altijd iets voor u betekenen, al is het alleen maar om een keer uw voeding te beoordelen. Een aantal voorbeeldvragen:

U wilt weten hoe u gezond kunt eten voor, tijdens of na de zwangerschap?
U wilt weten of u voldoende vitamines binnen krijgt?
U bent tijdens een eerdere zwangerschap ongewenst veel aangekomen?
U heeft vragen m.b.t. borstvoeding?

Als u klachten heeft die op de een of andere manier met uw voeding te maken hebben, is een bezoek zeker aan te raden. Denkt u bijvoorbeeld aan:

Overgewicht of ondergewicht
Hoge bloeddruk
Diabetes mellitus (suikerziekte) of zwangerschapsdiabetes
Maag- of darmklachten (verstopping, diarree, zuurbranden)
Blijvende misselijkheid en zwangerschapsbraken
Voedselovergevoeligheid

Meer info over voeding voor en tijdens je zwangerschap:
Voeding voor en tijdens de zwangerschap

Werkwijze
U krijgt bij Vitae altijd een persoonlijk advies en u bepaalt in overleg hoe u begeleid wilt worden.
De kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed als u een verwijsbriefje heeft.

Informatie en afspraak maken
Website: http://www.vitaevoeding.nl/
Telefoon: 06-12392986
Email: info@vitaevoeding.nl

Fysiotherapie Wateringse Veld

Het valt ons als fysiotherapeutische praktijk op, dat er veel informatie te vinden is rondom voeding tijdens de zwangerschap.  Maar dat er niet veel informatie is over wat u aan lichamelijke klachten kunt doen, die mogelijk tijdens en/of na de zwangerschap  optreden.  Aangezien wij het belangrijk vinden, dat u de regie in eigen hand kunt houden en kennis van zaken hebt, willen we u vroeg in uw zwangerschap over deze zaken informeren

Op deze pagina wordt u geïnformeerd over bekkenklachten, hoe de cursus “ZwangerFit" u kan ondersteunen tijdens uw zwangerschap, fysiotherapie bij spataderen, oedeemklachten en krijgt u van ons een aantal adviezen, waar u zelf al iets mee kunt. Indien dit niet afdoende helpt, raden wij u aan te overleggen met uw verloskundige en zo nodig kunt u vervolgens hulp aan ons vragen.

Fysiotherapie bij spataderen

Spataderen komen tijdens de zwangerschap voor en bestaande spataderen kunnen door de zwangerschap verergeren.De fysiotherapeut kan hierbij helpen om de klachten te verminderen. Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde folder Fysiotherapie bij Spataderen pdf.

Bekkenfysiotherapie

Binnen de fysiotherapie zijn er therapeuten,  die zich hebben gespecialiseerd in bekkenklachten. Zij worden ook wel bekkenfysiotherapeuten genoemd. Binnen het behandeldomein van bekkenfysiotherapie horen bekkenklachten, die al dan niet samenhangen, of ontstaan zijn tijdens een zwangerschap. De bekkenfysiotherapeut kan uw klachten het meest optimaal behandelen. Kijk voor meer informatie over bekkenfysiotherapie in de bijgevoegde folder
Folder Bekkentherapie pdf

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u als zwangere betekenen?

Het kan zijn, dat u tijdens de zwangerschap, of na de bevalling klachten krijgt in de lage rug, rondom het bekken of in de benen.

Meestal verdwijnen deze klachten na de bevalling, maar soms blijven klachten bestaan. Dit kan variëren van continu pijnklachten tot alleen hinder vlak voor of tijdens de menstruatie. Indien de klachten blijven aanhouden, adviseren wij u om een afspraak te maken met een bekkenfysiotherapeut.

Gedurende de zwangerschap, de bevalling en de maanden daarna ondergaat uw lichaam enorme lichamelijkeveranderingen. Het is geen wonder, dat de blaas het daarbij zwaar te verduren krijgt.  Het is heel normaal in en na deze periode last te hebben van ongewild urineverlies. Echter is het wel belangrijk, dat dit geen maanden duurt. Incontinentieklachten dienen in de eerste weken na de bevalling weer af te nemen en na 6 weken moet u deurine weer goed op kunnen houden. Heeft u langer dan 6 weken na de bevalling nog steeds ongewild urineverlies, dan adviseren wij u een afspraak te maken met een bekkenfysiotherapeut.

Tijdens de zwangerschap verweken de banden van het bekken, waardoor het bekken minder stevig, minder stabiel’ wordt. Deze verweking is noodzakelijk, omdat de baby tijdens de geboorte de bekkenring moet passeren. Deze verweking is dus een heel natuurlijk verschijnsel, dat bij elke zwangere optreedt!! Soms echter veroorzaakt deze verweking klachten van instabiliteit.

Bekend is dat bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat er gebruik wordt gemaakt van compensatiemechanismen. De bekkentherapeut besteedt veel aandacht aan het analyseren en wetenschappelijk doorgronden van deze compensatiemechanismen. Op korte termijn zijn deze compensatiemechanismen effectief en dragen bij aan herstel. Op langere termijn houden deze compensatiemechanismen pijnklachten in stand, of zijn aanleiding voor nieuwe klachten. Neutraliseren van deze compensatiemechanismen en herstellen van een normale functie leidt tot een afname van pijnklachten. Het is dan ook logisch, dat tijdens de behandeling door de bekkenfysiotherapeut niet de pijn, maar herstel van de functie centraal staat.

Cursus zwanger en fit

De cursus “ZwangerFit" mag alleen gegeven worden door fysiotherapeuten, die de geregistreerde NVFB-ZwangerFit® opleiding hebben gevolgd, of door geregistreerde bekkenfysiotherapeuten (i.o.). Het is een eigentijdse cursus voor de zwangere vrouw, de pas bevallen vrouw en haar partner. In deze vernieuwde opzet van zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring op het gebied van de zwangerschapsgym gebundeld met de laatste inzichten over peripartum bekkenpijn en de kennis van de bekkenbodem(dys)functies. Deze inzichten worden gecombineerd met basiselementen uit de fitness en aerobic, waardoor dit alles goed oefenbaar is.

De specifieke deskundigheid en de signaleerfunctie van de NVFB-ZwangerFit® docent zorgt ervoor, dat de actieve vrouw in haar zwangerschap en in de periode daarna, zo optimaal mogelijk begeleid kan worden. Tijdens de cursus komen specifieke oefeningen aan bod gericht op de zwangerschap en bevalling. Er wordt gewerkt aan het behouden en mogelijk verbetering van het uithoudingsvermogen, de kracht en coördinatie. Het voorkomen van klachten en het bevorderen van een optimaal herstel na de bevalling zijn ook belangrijke aspecten. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan houdingscorrecties en bewegingsadviezen.                                                                            
Kijk voor verdere informatie betreffende de cursus “ZwangerFit" in de bijgevoegde folder. ZwangerFit pdf

Fysiotherapie bij spataderen

Spataderen komen tijdens de zwangerschap voor en bestaande spataderen kunnen door de zwangerschap verergeren.De fysiotherapeut kan hierbij helpen om de klachten te verminderen. Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde folder Fysiotherapie bij Spataderen pdf.

Oedeemtherapie

Oedeem is de aanwezigheid van vocht op plaatsen in het lichaam, waar vocht normaal niet, of nauwelijks aanwezig is. Oedeem is te herkennen aan het kuiltje, dat achterblijft als er gedurende tien seconden met de duim druk is uitgeoefend op gezwollen weefsel.

Het is heel normaal om vocht vast te houden tijdens de zwangerschap. Met name in de laatste maand van de zwangerschap is dit te merken aan bijvoorbeeld opgezwollen handen, voeten en gezicht. Bij plotselinge toename van het vocht is het verstandig om contact op te nemen met uw verloskundige. Het kan zijn dat uw bloeddruk gestegen is. Met name als u ook andere klachten heeft, zoals hoofdpijn of een misselijk gevoel, moet u uw bloeddruk laten controleren.

De gespecialiseerde fysiotherapeut (oedeemtherapeut) kan door middel van oedeemtherapie ervoor zorgen dat het vocht beter wordt afgevoerd. De behandeling is met name gericht op het terugdringen, of niet verder doen toenemen van het oedeem om hiervoor normaal functioneren te herstellen. Kijk voor meer informatie in de  bijgevoegde folder Folder Oedeemtherapie pdf. 

Aangezien oedeemtherapie tevens invloed uitoefent op het hormonale systeem, mag dit gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap niet worden toegepast.

Adviezen tijdens de zwangerschap

Hier kunt u een PDF bestand downloaden Adviezen voor tijdens en na uw zwangerschap pdf
U krijgt adviezen voor tijdens en na de zwangerschap. Wanneer u hier onvoldoende informatie uithaalt kunt u bellen voor een afspraak met onze bekkenfysiotherapeut

Namens het fysiotherapeutisch team van het FCWV wensen we u een heel voorspoedige zwangerschap toe. Mocht u vragen hebben, twijfel niet en stel ze aan uw verloskundige of bel ons gerust.

Fysiotherapeutische Centrum Wateringse Veld
Laan van Wateringse Veld 224b
2548 CG  Den Haag
070.3099860

www.fcwv.nl

info@fcwv.nl

Reflexzonetherapie

Mijn naam is Miranda van Steekelenburg. Met open aandacht ondersteun ik jouw gezondheid tijdens en na de zwangerschap door middel van een VoetreflexPlus behandeling en een begeleidend gesprek. Met alle aandacht voor wat er bij jou speelt.

Wat is VoetreflexPlus?

Ons hele lichaam weerspiegelt zich in de voeten. Op de voeten bevinden zich reflexzones die in verbinding staan ​​met organen en weefsels in ons lichaam. Tijdens een behandeling worden de reflexzones gemasseerd waardoor het zelfgenezend vermogen van ons lichaam, de doorbloeding en de energiedoorstroming wordt gestimuleerd. Afvalstoffen worden sneller afgevoerd en (emotionele) blokkades kunnen worden opgeheven. Dit alles zorgt voor een betere gezondheid en ontspanning van lichaam en geest.

VoetreflexPlus is de officiële Chinese voetreflextherapie gecombineerd met de westerse technieken. Zowel de reflexzones als de meridianen en acupunctuurpunten op de voeten, onderbenen en knieën worden gemasseerd en dat zorgt ervoor dat de effecten van een behandeling worden versterkt en versnelt.

Zwangerschapsreflexologie
Tijdens de zwangerschap veranderd er veel in je lichaam. Je lichaam is hard aan het werk om alle fysieke processen in gang te zetten die er voor zorgen dat je baby zich kan ontwikkelen. Zwangerschapsreflexologie is erop gericht om je gezondheid in deze belangrijke periode te optimaliseren en eventuele klachten – lichamelijk en geestelijk – te verlichten zoals:

– Misselijkheid
– Maagzuur
– Rugpijn
– Pijn in het bekken, rugpijn
– Vermoeidheid
– Stemmingswisselingen
– Blaasontsteking
– Obstipatie
– Slapeloosheid
– Oedeem (vocht vasthouden)
– Beginnende hoge bloeddruk
– Beginnende zwangerschapsdiabetes

In overleg met de verloskundige kan zwangerschapsreflexologie ingezet worden als je baby in een stuit- of dwarsligging ligt en om de bevalling op te wekken wanneer je uitgerekend bent. Indien nodig neem ik contact op met de verloskundige.

Zwangerschapsreflexologie geeft een goede voorbereiding op je bevalling en stimuleert de band tussen jou en je kindje. Na de bevalling helpt een behandeling om weer op krachten te komen en sneller de balans in je leven terug te vinden.

Tarieven
€ 50,00 - totale duur behandeling 60-75 minuten

Korte behandelingen zijn mogelijk, de behandeltijd wordt dan berekend.

De kosten van de VoetreflexPlus behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Praktijk

De behandelingen geef ik op dinsdag en donderdag vanaf 09.00 uur tot 21.00 uur in het Centrum voor Health & Wellness, Het Tolland 4 (ingang Dorpskade) 2291 VS Wateringen.

Miranda van Steekelenburg

www.mirandavansteekelenburg.nl

info@mirandavansteekelenburg.nl

06-10531367